gymnasi@i.ua

СТРУКТУРА ЛІЦЕЮ

Баранівський ліцей №1 є юридичною особою та має статус закладу загальної середньої освіти, перебуває у комунальній власності Баранівської міської ради. Мова навчання - українська.
Баранівський ліцей №1 Баранівської міської ради функціонує забезпечуючи надання :
- початкової освіти, яка здобувається протягом чотирьох років ( початкові класи ліцею та Вірлянська початкова школа, філія ліцею )
- базової середньої освіти ( здобувається протягом п`яти років )
- профільної середньої освіти.
Органи управління ліцею
- Засновник ( Баранівська міська рада )
- Уповноважений засновником орган ( відділ освіти Баранівської міської ради )
- Директор ліцею
- Педагогічна рада ( основний постійно діючий колегіальний орган управління )
- Загальні збори ( конференція ) колективу ліцею ( вищий колегіальний орган громадського самоврядування )
Громадське самоврядування здійснюється через функціонування:
- учительського у ( органи самоврядування здобувачів освіти )
( Схема на фото)
- Батьківського комітету та батьківських зборів класів.
Структура учнівського самоврядування
Баранівського ліцею № 1